Георги Кроснев - ветеринарен техник - осеменител

Георги Кроснев - ветеринарен техник - осеменител


Денонощно обслужване със собствен превоз.
Извършва изкуствено осеменяване на крави и биволици с качествен семенен материал.За контакт:

Чирпан 6200
ул."Христо Смирненски" №25

GSM: 048-821-827
тел.: 0416 / 56-31

Своевременно да заплодим кравите, за да получим повече мляко

Своевременното заплождане и редовно отелване на кравите увеличава производството на мляко и приплоди и повишава ефективността от тяхното отглеждане.

изкуствено осеменяванеСвоевременното заплождане означава кравите да бъдат заплодени в периода до 80-ия ден след тяхното отелване. Това е т.нар. сервиз период. При такава продължителност се осигурява получаването на един приплод и една пълна лактация за период от 365 дни (една година). Научните изследвания на животновъди и икономисти показват, че при удължаване на периода след посочения срок всеки ден носи загуба от намаляване на среднодневното количество на млякото за лактация и една триста шестдесет и пета част от стойността на новороден приплод. Според някои американски животновъди тези загуби възлизат на около 3 долара за животно дневно.

Най-често закъсняването със заплождането и появата на безплодие става през зимния оборен режим. През този период редица фактори като вързаното отглеждане и липсата на свободно движение на чист въздух и пряко слънчево осветление, неблагоприятният микроклимат в оборното помещение - влага, наличието на вредни газове, урина, фекалии, както и липсата на сочни зелени фуражи потискат репродуктивните функции и влошават резултатите от репродукцията.

Ето защо грижите за своевременното заплождане трябва да се увеличат и да се насочат главно към следното: ... още


Основни правила при отглеждане на крави


Заплождайте юниците навреме

Един от факторите, който оказва съществено влияние върху млечността на кравите и тяхната продължителност на използване е скорозрелостта. Тя влияе върху възрастта и живото тегло на първо заплождане.

животни  Трябва да се има предвид, че върху телесното развитие на преждевременно заплодената юница се отразява не толкова бременността, колкото лактацията, особено когато животното е хранено оскъдно.
  Икономически най-изгодно е кравите да се заплождат на 60-ия – 80-ия ден след отелването, т. е. на второто или на третото разгонване.

   Не допускайте трудни отелвания
  Обикновено приплодите с над 45 кг живо тегло при раждането предизвикват трудни отелвания.Това може да се дължи на наследствените заложби на породите /Шароле и др. месодайни / и на неправилното хранене и отглеждане по време на сухостойния период. Установено е, че 75-76% от живото тегло на телето при раждане нараства през последните 2 месеца.През този период стопанинът трябва да следи храненето и гледането на кравите. В дажбите се включват разнообразни и пълноценни фуражи, редовно им се осигурява разходка от 2 до 4 часа дневно на открито. ... още