За контакт:

Чирпан 6200
ул."Христо Смирненски" №25

GSM: 048-821-827
тел.: 0416 / 56-31

Георги Кроснев - ветеринарен техник - осеменител

Денонощно обслужване със собствен превоз.
Извършва изкуствено осеменяване на крави и биволици с качествен семенен материал.