Основни правила при отглеждане на крави

Заплождайте юниците навреме

Един от факторите, който оказва съществено влияние върху млечността на кравите и тяхната продължителност на използване е скорозрелостта. Тя влияе върху възрастта и живото тегло на първо заплождане.

Трябва да се има предвид, че върху телесното развитие на преждевременно заплодената юница се отразява не толкова бременността, колкото лактацията, особено когато животното е хранено оскъдно.

Икономически най-изгодно е кравите да се заплождат на 60-ия – 80-ия ден след отелването, т. е. на второто или на третото разгонване.

Не допускайте трудни отелвания

Обикновено приплодите с над 45 кг живо тегло при раждането предизвикват трудни отелвания.Това може да се дължи на наследствените заложби на породите /Шароле и др. месодайни / и на неправилното хранене и отглеждане по време на сухостойния период. Установено е, че 75-76% от живото тегло на телето при раждане нараства през последните 2 месеца.През този период стопанинът трябва да следи храненето и гледането на кравите. В дажбите се включват разнообразни и пълноценни фуражи, редовно им се осигурява разходка от 2 до 4 часа дневно на открито.

Хранете бременните крави разумно, без излишък

Кравите трябва да се хранят по норми както през сухостойния, така и през лактационния период. Като най-благоприятна структура на дажбата от физиологична гледна точка е, когато по хранителна стойност грубите фуражи в нея заемат около 15%, концентрираните 27-30% и сочните 55-60%. Два месеца преди отелването кравата се пресушава, а 10-15 дни преди раждането от дажбата се изключват сочните фуражи и се следи състоянието на вимето.

Помогнете на родилата крава и нейното теле

При нормално отелване родилният процес протича за около 1 час, а при трудно се търси помощта на специалист.След раждането първо се почиства носът на телето, за да може да диша и с дезинфекцирана ножица се прерязва пъпната връв, ако предварително не се е скъсала при раждането. Телето се оставя до майката, за да го оближе, след което му се помага да засуче коластра-първата и с нищо незаменима храна за новороденото.

Следи се поведението на майката в очакване да изхвърли плацентата. Ако изхвърлянето се забави повече от 3 часа при нормално раждане и повече от 5-6 часа при тежко раждане, тя се изважда ръчно от специалист. На майката се дава топло поило от трици, за да се подкрепи и да се уталожи жаждата и.

Поощрете кравата, за да даде повече мляко

Отначало кравата се издоява 4-5 пъти в денонощието и в зависимост от скоростта на млекоотдаването при високомлечните крави по-късно се преминава на трикратно, а след 150 дни към двукратно доене. След раждането млечността постепенно се увеличава и достига максимална стойност от 30 до 50 ден в зависимост от породата /по-високомлечните породи достигат максимална дневна млечност към 40-50 ден след раждането/. След това млечността се задържа на това ниво за кратко време, след което започва да намалява. За да се поддържа по-дълго време висока продуктивност, през най-усиления период на млекоотдаване кравата получава допълнително 1-2 кръмни единици дневно.След това постепенно преминава на нормална дажба. Сам стопанинът преценява до кога да дава увеличената дажба.

Внимавайте със зелените фуражи

Преминаването от оборно към хранене със зелени фуражи трябва да става постепенно, за да се избегнат храносмилателни разстройства. Обикновено с напредване на лактацията при пълноценна дажба с малки колебания процентът на мастните вещества в млякото се повишава. Когато обаче процентът на суровите влакнини в дажбата спадне под 18-20, процентът на мастните вещества в млякото се понижава. Това се случва обикновено, когато през лятото животните поемат млади зелени фуражи с ниско съдържание на сурови влакнини. Затова в дажбата се прибавя известно количество груби фуражи, вкл. и слама.

Кравите се хранят и поят 3 пъти на ден през равни интервали. След храненето и доето животните почиват на двора. През това време те преживят в продължение на 30 до 50 мин., 6до 8 пъти в денонощието. Ако кравата не преживя, това показва, че е болна и стопанина търси помоща на ветеринарен лекар.

Осигурете паша, чист въздух и разходка на говедата

От съществено значение за продуктивността и здравословното състояние на кравите е пасищното им отглеждане през лятото, а за младите разплодни животни то е задължително. На посището животните се движат свободно на слънце и чист въздух и намират необходимото им количество лесно освоими протеини, възглехидрати, витамини и минерални вещества.

Спазвайте дневния режим на кравите

Храненето, поенето, доенето, почистването на обора, движението трябва да се извършват по едно и също време в денонощието, за да не нарушават установените условни рефлекси на животните. Всяко нарушение на дневния режим предизвиква стресово състояние на животните, което води до намаляване на продуктивността им.