Георги Кроснев

ветеринарен техник - осеменител

Денонощно обслужване със собствен превоз. Извършва изкуствено осеменяване на крави и биволици с качествен семенен материал.

контакт

Изкуствено осеменяване

Своевременното заплождане и редовно отелване на кравите увеличава производството на мляко и приплоди и повишава ефективността от тяхното отглеждане.

Своевременното заплождане означава кравите да бъдат заплодени в периода до 80-ия ден след тяхното отелване. Това е т.нар. сервиз период. При такава продължителност се осигурява получаването на един приплод и една пълна лактация за период от 365 дни (една година).

още

За контакт:

GSM: 048-821-827
тел.: 0416 / 56-31