Своевременно да заплодим кравите, за да получим повече мляко

Своевременното заплождане и редовно отелване на кравите увеличава производството на мляко и приплоди и повишава ефективността от тяхното отглеждане.

Своевременното заплождане означава кравите да бъдат заплодени в периода до 80-ия ден след тяхното отелване. Това е т.нар. сервиз период. При такава продължителност се осигурява получаването на един приплод и една пълна лактация за период от 365 дни (една година). Научните изследвания на животновъди и икономисти показват, че при удължаване на периода след посочения срок всеки ден носи загуба от намаляване на среднодневното количество на млякото за лактация и една триста шестдесет и пета част от стойността на новороден приплод. Според някои американски животновъди тези загуби възлизат на около 3 долара за животно дневно.

Най-често закъсняването със заплождането и появата на безплодие става през зимния оборен режим. През този период редица фактори като вързаното отглеждане и липсата на свободно движение на чист въздух и пряко слънчево осветление, неблагоприятният микроклимат в оборното помещение - влага, наличието на вредни газове, урина, фекалии, както и липсата на сочни зелени фуражи потискат репродуктивните функции и влошават резултатите от репродукцията.

Ето защо грижите за своевременното заплождане трябва да се увеличат и да се насочат главно към следното:

  • ПЪРВО: създаване на условия за бързо възстановяване на половата система (инволуция) след бременността и раждането. Правилното хранене с качествени фуражи - ливадно сено, люцерново сено и сочни фуражи - моркови, тикви, цвекло и други, съчетано с всекидневно движение по 2-3 часа спомага инволуцията да приключи за 25-30 дни. Появата на първата разгоненост след отелването между 20-ия - 30-ия ден е важен показател, че яйчниците и цялата система вече функционират. В този период обаче не бива да се извършва осеменяване, защото заплодяемостта е много ниска, а трябва да стане при второто разгонване след 40-ия ден.

  • ВТОРИЯТ решаващ момент за своевременното заплождане е откриването на разгонеността. Световният, а и нашият опит показват, че неоткриването на разгонеността и пропускането на осеменяването по време на еструса е една от главните причини за удължаване на сервиз периода и увеличаване на безплодието през зимата. Основната причина за това е, че голяма част от кравите през този период проявяват т.нар. тиха разгоненост (тих еструс), т.е. без явни външни признаци. Известно е, че при здрави и правилно хранени и отглеждани животни по време на разгонеността под влияние на половите хормони рязко се променя поведението им и на основата на тези признаци се осигурява заплождането. Установено е, че разгонеността протича в 4 последователни фази, които преминават една в друга и се характеризират със следните признаци:

  • СЕКРЕТОРНА ФАЗА. Това е началото на разгонеността, при която маточните жлези отделят бистър секрет, който преминава през цервикса и влагалището и изтича през външния полов орган във вид на тънка дълга струя като шнур. През тази фаза кравите са спокойни, но по изтичащия секрет дават първите сигнали, че настъпва разгонеността. Ако кравите са легнали на пода зад опашката сутрин може да се открие малка локвичка от такъв секрет, което е много важен признак за настъпващата разгоненост.

  • ВЪЗБУДНА ФАЗА. Тя настъпва около 15-20 часа от началото на секреторната фаза и се изразява с ясно личащи външни признаци - силни възбуда, мучене, постоянно движение, ако кравите са на двора, намаляване на апетита и млечната продуктивност. Най-типичният признак през този период е търсенето на контакт и заскачване на другите крави, при което може да се види изтичащият от тях секрет.
    Трябва да се посочи, че по това време кравите не допускат заскачване от другите крави или бици. Тук трябва да се подчертае, че през зимата тези външни признаци на възбудната фаза са потиснати и не се проявяват и затова се говори за тиха разгоненост. Наблюдателните и опитни стопани обаче могат безпогрешно да откриват настъпващата разгоненост по отделения секрет, намаляването на апетита и млечността, както и по лекото подуване и отпускане на външния полов орган.

  • ФАЗА НА ПОЛОВО ВЛЕЧЕНИЕ, ПОЛОВА ОХОТА. Тя настъпва няколко часа след началото на половата възбуда. Най-типичният външен признак е, че кравата допуска заскачването от други животни и стои неподвижно и устойчиво дори и при покриване от бик с много по-високо живо тегло. Тази фаза продължава средно 15-16 часа и покриването или осеменяването по време на половата охота осигурява най-висока заплодяемост.

  • ФАЗА НА ОВУЛАЦИЯ - отделянето на яйцеклетки от яйчниците, което става около 28-30 часа от началото на разгонеността, и с което се приключва разгонеността. Другият основен фактор за своевременното заплождане на кравите е осигуряване на висока заплодяемост - 75-80 на сто още при първото изкуствено осеменяване или естествено покриване. Досегашният опит показва, че поради влошените условия и неправилния начин на хранене и отглеждане на биците през зимния период се влошават качеството и оплодителната способност на тяхната семенна течност и заплодяемостта е ниска. При опитни и висококвалифицирани техник осеменители изкуственото осеменяване и през зимата дава много добри резултати.

В заключение трябва да се подчертае, че ако стопаните проявят необходимите грижи, знания и умения, те могат да постигнат своевременно заплождане на кравите и през зимата и да получат по-добри производствени и икономически резултати.